Ficaliteit & wetgeving

© Nissan

Klein beetje goed nieuws voor elektrische leasingwagens

26 juni 2020
Door Stijn Blanckaert
Vakmedium Fleet.be maakte vandaag bekend dat de BIV en verkeersbelasting voor elektrische leasingwagens van in Vlaanderen gevestigde klanten vanaf 1 juli op nul worden gezet, zoals reeds het geval is voor alle elektrische niet-leasingwagens in het Vlaams gewest.

Het gaat om een ingewikkelde materie, en de winst is klein, maar niet onbestaand.

Bij de verschillende staatshervormingen hebben het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest elk de bevoegdheid gekregen om de tarieven voor de BIV en de verkeersbelasting zelf te bepalen. Vlaanderen heeft al snel een vergroening van de verkeersbelasting ingevoerd, maar Wallonië en Brussel deden dat tot op heden nog niet (op een “ecomalus” in Wallonië na). 

Leasingmaatschappijen als uitzondering

Daardoor blijft de situatie voor de leasingmaatschappijen bijzonder. Zij zijn namelijk in verschillende gewesten gevestigd en hebben ook klanten uit diverse regio’s, waardoor er een concurrentieel nadeel zou ontstaan als een Vlaamse leasingmaatschapij de Vlaamse verkeersbelasting mocht hanteren (die voor sommige -ecologische- auto’s erg voordelig of onbestaand is), terwijl een Brusselse of Waalse leasingmaatschappij zich aan de hogere tarieven van haar regio zou moeten houden en omgekeerd, want zeker bij auto’s met een hoge uitstoot kan de Brusselse of Waalse BIV veel interessanter zijn dan de Vlaamse, die oploopt tot meer dan € 11.000 voor wagens met een hoge uitstoot.

Om die reden is er sinds de belastinghervormingen afgesproken dat auto’s die werden ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij, ongeacht de locatie van de verhuurder of die van de klant, altijd werkten met de belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting zoals die in Brussel (of Wallonië) geldt en in Vlaanderen dus niet het Vlaamse systeem volgen.

Dat betekende ook dat Vlaamse klanten van een leasingmaatschappij die de gehuurde auto op haar eigen naam inschreef tot nu wel een minimum aan BIV en verkeersbelasting betalen wanneer ze een elektrische auto huren. Het gaat om al bij al kleine bedragen, met een BIV van € 61,5 voor auto’s zonder uitstoot en de laagste verkeersbelasting, maar het was een enigszins abnormale situatie, net als de verschillen in BIV en verkeersbelasting wanneer een Vlaamse ondernemer of particulier een auto inschrijft op naam van een leasingmaatschappij of op zijn eigen naam.

Wijziging vanaf 1 juli

Volgens Fleet.be werd vorige woensdag 24 juni tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement gestemd over een amendement op de fiscale codex waardoor elektrische auto’s die door een leasingmaatschappij worden ingeschreven in Vlaanderen worden vrijgesteld van zowel de BIV als de verkeersbelasting met ingang van 1 juli van dit jaar. Het gaat over alle nieuw ingeschreven elektrische leasingwagens in het Vlaamse gewest vanaf die datum, en dus niet over een terugbetaling van de bedragen die voor reeds ingeschreven voertuigen geïnd werden door de Vlaamse overheid.

Voor elektrische auto’s bestaat er nu geen verschil meer in verkeersbelasting en BIV wanneer een Vlaamse klant de auto zelf aankoopt en inschrijft, of dat laat doen op naam van een leasingmaatschappij die in Vlaanderen gevestigd is.
Geen belang voor Brusselse of Waalse klanten, wel enigszins oneerlijke concurrentie.

Ten gevolge van de splitsing van de bevoegdheden gelden deze aanpassingen enkel voor Vlaanderen. Dat betekent dat Waalse of Brusselse klanten en in Wallonië of Brussel gevestigde leasingmaatschappijen hier geen rekening mee mogen houden, omdat zij de Vlaamse uitzondering niet mogen toepassen. In die zin ontstaat er volgens ons dus een soort oneerlijke concurrentie tussen een in Brussel of Wallonië gevestigde leasingmaatschappij en een Vlaamse. 

Dit zou echter geen al te grote problemen mogen opleveren, aangezien ook in Wallonië en Brussel de voor leasingmaatschappijen geldende bedragen voor de BIV en verkeersbelasting van elektrische auto’s laag zijn, met een eenmalige BIV die beperkt is tot 61,5 € en een verkeersbelasting van amper meer dan € 80 per jaar.

Advies voor uw volgende bedrijfswagen?

Op zoek naar de ideale laadoplossing?

Deel op

Lees meer over


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.