Ficaliteit & wetgeving

© Patrick Theunissen

BREAKING NEWS: Duidelijkheid over te hanteren CO2-waarden voor aftrekbaarheid en VAA

31 maart 2020
Door Stijn Blanckaert
We vernamen via Fleet.be dat de FOD Financiën vandaag de te hanteren CO2-waarden voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het Voordeel van Alle Aard voor de volgende jaren heeft verduidelijkt. Daar was zeker nood aan, met de invoering van WLTP vanaf 2021. Over de te hanteren waarden voor de BIV en de Verkeersbelasting, die regionaal bepaald worden op gewestelijk niveau, is nog niets bekend.

Tot en met 31 december van dit jaar krijgen alle nieuwe auto’s naast een WLTP-uitstootwaarde ook een NEDC 2.0-waarde die op die WLTP-waarde gebaseerd is. Europa heeft bepaald dat de constructeurs ook vanaf 1 januari 2021 nog steeds een NEDC 2.0-waarde mogen meegeven voor nieuwe auto’s.

Voor auto’s met minder dan 51 g/km CO2 (dus voor de plug-in hybrides) blijft NEDC 2.0 volgens de EU-regelgeving verplicht tot en met 31/12/2022.

Hoe wordt dit qua belastingen vertaald in ons land?

De FOD Financiën heeft nu bekendgemaakt dat ze deze regels zal gebruiken voor het bepalen van de CO2-waarden die gebruikt moeten worden genomen voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het VAA. 

Concreet zal de belastingplichtige zelf mogen kiezen (!) welke waarde hij voor de fiscaliteit (VAA en fiscale aftrek) zal gebruiken (WLTP of NEDC 2.0) indien voor zijn auto een waarde vermeld is in beide velden van het gelijkvormigheidsattest (de gecombineerde uitstootwaarde bij veld 49.1 voor de NEDC-waarde, bij veld 49.4 voor de  WLTP-uitstoot). Voor alle auto’s sinds 2018 kan de belastingplichtige dus zelf kiezen of hij de WLTP- of NEDC 2.0-waarde doorgeeft aan de overheid.

Vanzelfsprekend blijven auto’s die slechts een NEDC 1.0-waarde op het gelijkvormigheidsattest hebben enkel die waarde gebruiken. Daarnaast zouden auto’s die enkel een WLTP-waarde op hun gelijkvormigheidsattest hebben eveneens alleen die WLTP-waarde mogen gebruiken. Zo’n auto’s zijn er momenteel in principe niet, aangezien alle WLTP-wagens vandaag ook een NEDC 2.0-waarde op het gelijkvormigheidsattest hebben.

Belangrijk is echter dat deze werkwijze slechts geldt zolang er geen nieuwe federale regering met volledige bevoegdheden is die een nieuwe federale wetgeving zou kunnen instellen op dit vlak. 

Fleet.be wist ook te melden dat voor wat betreft de solidariteitsbijdrage voor de sociale zekerheid, ook CO2-bijdrage genoemd, logischerwijze dezelfde regels zouden gevolgd worden.

Of dat ook zal gelden voor BIV en verkeersbelasting blijft onduidelijk, omdat die laatste twee gewestelijke bevoegdheden zijn, net als de Waalse ecomalus.

Dit alles is goed nieuws, omdat het een stuk onzekerheid wegneemt, en ook zorgt dat wie een plug-inhybride kocht met 50g of minder CO2-uitstoot volgens de NEDC-norm, ook in de (nabije) toekomst die waarde mag blijven hanteren voor het VAA en de aftrekbaarheid, zelfs als zijn WLTP-waarde net boven die 50g zou liggen. Een beetje rechtszekerheid in deze harde tijden kan alleen maar positief zijn.

Deel op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.