Alternatieve mobiliteit

© Audi

Mobiliteitsbudget aan opmars bezig dankzij versoepelde regels

28 februari 2023
Door Dieter Quartier
Steeds meer werknemers ruilen hun auto in voor een vrij te spenderen mobiliteitsbedrag. Dat melden Acerta en leasingmaatschappij Athlon, dat het federale mobiliteitsbudget intern promoot om maximaal ervaring op te doen en deze te delen met haar klanten. De versoepeling van de regels trekt steeds meer medewerkers over de streep, zo blijkt.

Acerta analyseerde 40.000 bedrijven die samen 260.000 mensen tewerkstellen en kwam tot de vaststelling dat vandaag 1,64 procent van de werknemers zijn auto wisselt voor het federale mobiliteitsbudget. Het zijn vooral mensen die in een nieuwe job starten die deze keuze maken. Bij de starters bedraagt het percentage 2,2 procent. Deze cijfers stemmen overeen met een stijging van 55 procent ten opzichte van vorig jaar.

Acerta stelt verder vast dat vooral pijler 2 van het federale mobiliteitsbudget serieus aan belang wint. Onder deze pijler kunnen werknemers een deel van hun brutoloon aanwenden voor groene mobiliteit (fietsen, openbaar vervoer, deelsteps,…), maar ook voor huisvestingskosten. De voorwaarden hiervoor zijn sterk versoepeld: voortaan volstaat het om binnen een straal van 10 kilometer van het werk te wonen, of om minstens 50 procent thuis te werken om je budget te mogen spenderen aan huishuur of je hypothecaire lening.

Zelf het goede voorbeeld geven

Volgens Athlon Belgium is het mobiliteitsbudget hét middel bij uitstek waarmee werkgevers kunnen inspelen op de snel veranderende mobiliteitsbehoeften en zich als ‘employer of choice’ kunnen profileren. De mobiliteitsaanbieder geeft zelf het goede voorbeeld door interne werknemers ook de mogelijkheid te geven om voor het mobiliteitsbudget te kiezen.

“De aanpassingen begin vorig jaar hebben zeker geholpen om mensen over de streep te trekken, want je zit als werknemer in de drivers seat en kiest wat je wilt. Van de werknemers die op het einde van hun leasecontract komen en van wagen moeten wisselen zien we vandaag ongeveer 10% instappen. En dat aantal neemt toe. Omdat er op federaal niveau een versoepeling is gekomen voor het inbrengen van woonkosten mits 50 procent thuiswerken zijn er steeds meer medewerkers die ervoor kiezen om binnen pijler 2 hun huur of hypothecaire lening te financieren. Bij Athlon moeten werknemers bovendien maar minstens 8 dagen per maand op kantoor werken. De voorwaarde voor 50 procent thuiswerken vormt voor hen dus geen enkel obstakel”, verklaart Nicolas Tilman, Fleet & Mobility Manager bij Athlon Belgium

Veel vragen rond mobiliteitsbudget

Dat het mobiliteitsbudget steeds vaker wordt overwogen, merkt Athlon aan het stijgend aantal vragen hierover van haar klanten. “Klanten zijn zeker geïnteresseerd, maar twijfelen en zitten met vragen, zoals bijvoorbeeld over de berekening van het beschikbare budget. Onze consultants kunnen daarbij helpen en een concreet actieplan voorstellen. Wij hebben de expertise om hen door middel van analyses en adviezen te helpen de juiste keuzes te maken”, zegt Cécile Liénard, Senior Product Manager Athlon Belgium.

Volgens haar zal het mobiliteitsbudget op termijn de plaats van klassieke leasing van bedrijfswagens grotendeels innemen: “Het federaal mobiliteitsbudget biedt ongetwijfeld veel aantrekkelijke voorwaarden voor zowel werknemers als werkgevers. Maar er is nog veel drempelvrees en die willen wij wegnemen. Onze sector moet een voortrekkersrol spelen in het verduurzamen van de mobiliteit. Want we zijn al lang geen traditionele aanbieder meer van leasewagens. De ervaring met onze eigen werknemers helpt hier zeker bij.”

Deel op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.