Alternatieve mobiliteit

© Stellantis

Het mobiliteitsbudget: ook interessant voor kmo’s?

26 januari 2021
Door Dieter Quartier

Onder bepaalde voorwaarden kun je als werkgever aan je personeel voorstellen om hun bedrijfsauto in te ruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat kan een serieuze troef zijn om werknemers te binden want het biedt meer flexibiliteit en speelt in op het toenemende ecologische bewustzijn. 


Sinds 2020 verplaatsen we ons minder, of op zijn minst anders dan voorheen. Sommige mensen stellen zich vragen bij het nut van een bedrijfsauto en zouden liever een andere vorm van verloning en tussenkomst in hun mobiliteit zien. Voor hen is er het mobiliteitsbudget.

Je kunt er niet alleen je werk- én je privéverplaatsingen, maar ook een deel van je huisvesting op een fiscaal interessante manier mee bekostigen. Wie toch niet helemaal van zijn auto wil of kan afstappen, kan overigens een deel van zijn mobiliteitsbudget aan een (ecologische) vierwieler wijden.

Ecologische auto, minder kilometers

Het mobiliteitsbudget omvat drie pijlers. De eerste pijler geeft je de mogelijkheid om een auto met een lage CO2-uitstoot te nemen, zoals elektrische of plug-inhybride voertuigen. Gewone diesel- of benzinevoertuigen kunnen ook voor zover ze niet meer dan 95 g/km uitstoten, maar het aanbod is gezien die drempel redelijk beperkt. De tweede pijler is gewijd aan de duurzame vervoersmiddelen (fiets, openbaar vervoer, carpooling,…), en wat je nog overhoudt aan budget, valt onder de derde pijler.

Het klopt dat de aankoopprijs van een elektrische, hybride en plug-inhybride auto hoger ligt dan die van de benzine- of dieselvariant, maar hun hogere fiscale aftrekbaarheid en lagere gebruikskosten maken dat deels of geheel goed. Het is dus zaak om naar de Total Cost of Ownership (TCO) te kijken, die van geval tot geval verschilt. 

Bovendien kun je ervan uitgaan dat wie overschakelt op het mobiliteitsbudget, minder kilometers aflegt met zijn bedrijfswagen. Die wordt immers gecombineerd met alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Zo kun je een lager kilometrage hanteren voor de berekening van je budget. Dat brengt een plug-inhybride of elektrische auto iets meer binnen bereik. 

Ook voor woonkosten

Onder de tweede pijler kun je ook deel van je hypothecaire rente of huurkosten financieren, op voorwaarde dat je woonplaats zich maximaal op vijf kilometer van het werk bevindt. 

Maar hoe zit het met medewerkers die thuis werken – iets wat anno 2021 de norm is voor veel bedienden? Als je arbeidsovereenkomst vermeldt dat je louter of voornamelijk thuis werkt, dan kun je het mobiliteitsbudget onder bepaalde voorwaarden aanwenden voor je huisvestingskosten. Als het over variabel thuiswerk gaat, moet maandelijks worden nagegaan of de werknemer minstens 50% van zijn uren in zijn ‘home office’ heeft gepresteerd. 

De huidige veralgemeende thuiswerksituatie maakt het dus in de meeste gevallen niet mogelijk om het mobiliteitsbudget voor woonkosten te gebruiken omdat het regime niet vermeld staat in het arbeidscontract. 

Het saldo

Is er nog budget over na pijler één en twee, dan mag dat als loon worden uitbetaald. Daar moet je als werknemer dan wel op wachten tot het einde van het jaar en het wordt hoger belast dan de andere pijlers. Er geldt immers een bijzondere sociale bijdrage van 38,07% op het saldo. 

Op pijler één is geen gewone sociale bijdrage verschuldigd, maar enkel de belasting op het VAA (werknemer) en de solidariteitsbijdrage (werkgever). Voor de rest gelden de gebruikelijke regels voor de fiscale aftrekbaarheid en de verworpen uitgaven.

Pijler twee is zelfs helemaal vrijgesteld van belastingen en het bedrag mag integraal in kosten worden genomen door de onderneming. Het is meteen duidelijk in welke richting de overheid bedrijven en hun werknemers wil duwen.

Interessant of niet?

Het mobiliteitsbudget kan nooit worden afgedwongen. Het is een beslissing die uit vrije wil wordt genomen door de werknemer en de werkgever. Het kan een volstrekt budgetneutrale oefening zijn of zelfs belastingen uitsparen, afhankelijk van de gekozen pijlers.

Advies voor uw volgende bedrijfswagen?

Op zoek naar de ideale laadoplossing?

Deel op

Lees meer over

Dieter Quartier

Dieter Quartier (°1976) schrijft al sinds 2000 met motorolie in plaats van inkt. Zijn interessesfeer reikt van classics tot electrics. Bedrijfsmobiliteit in ruime zin is zijn dada.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

Autonieuws

Ook op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.