Alternatieve mobiliteit

© autonieuws.be

Cafetariaplan: een auto via het werk voor wie er geen recht op heeft

30 augustus 2020
Door Dieter Quartier
Heel wat werknemers die vanuit hun functie geen recht hebben op een bedrijfswagen, kunnen er toch eentje krijgen via een zogenaamd cafetariaplan. Het gaat om een interessante vorm van loonflexibilisering en fiscale optimalisatie die voor alle partijen voordelen oplevert. 


Een cafetariaplan is, kort uitgelegd, de mogelijkheid die je als werknemer krijgt om je loonpakket zelf samen te stellen binnen de limieten van een door de werkgever ter beschikking gesteld budget en binnen het wettelijke kader. ‘Cafetaria’ slaat op het feit dat je kunt kiezen uit diverse ‘gerechten’. Het gaat om een vorm van individuele verloning waarbij er sprake is van een fiscale optimalisatie. 

Je kunt bijvoorbeeld je dertiende maand omzetten in een leasebudget voor een auto of een fiets, in extra vakantiedagen, in een bijkomend pensioen of een verzekering, in een telefoon, tablet of laptop van het bedrijf, in een tankkaart, in een abonnement op het openbaar vervoer, enzovoort. Het grote voordeel is dat je een stuk van je brutoloon – het stuk dat het zwaarst belast wordt – kunt aanwenden om een voordeel te financieren dat je normaal met je nettoloon (privé) zou moeten betalen.

Niet alle bedrijven bieden zo’n cafetariaplan aan, omdat de wet hen er niet toe verplicht. Het brengt natuurlijk wel wat extra administratieve werklast en IT-opvolging met zich mee, maar het is een sterke troef als je nieuw talent wilt aantrekken of bestaand talent aan je wilt binden. Bij de bedrijven die wel voor een cafetariaplan kozen, is elke werknemer overigens ook vrij om er al dan niet aan deel te nemen. 

Nog meer bedrijfsauto’s?

De vraag die zich opdringt, is natuurlijk of zo’n cafetariaplan het aantal auto’s op onze al overvolle wegen verder doet toenemen. Het antwoord luidt: ‘niet noodzakelijk’. In de meeste gevallen neemt de auto die in het cafetariaplan wordt toegekend namelijk de plaats in van de privégezinswagen. De auto vervangt meestal niet het openbaar vervoer of een andere vorm van pendelen. Het bijkomend voordeel van een cafetariaplanvoertuig is dat de nieuwe auto vaak een ouder, vervuilender en minder veilig exemplaar vervangt. De snelle rotatie van bedrijfswagens – gemiddeld worden ze om de 4 jaar vervangen – draagt bij tot het terugdringen van de ecologische voetafdruk.

Bijkomend voordeel van een auto via een cafetariaplan is dat je meer auto krijgt voor je geld dan wanneer je de wagen zelf zou aankopen. Via je werk krijg je immers fleetkorting op de auto. Bovendien moet je zelf geen middelen vrijmaken of lenen en zoals al aangehaald, gebruik je brutoloon in plaats van nettoloon om deze auto te bekostigen.   

Deel op

Lees meer over


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.