vrijdag, 08 juli 2022

Poll EuroFleet Consult: 40% wagenparkbeheerders heeft vergroeningsstrategie nog niet uitgerold

Geschreven door  Redactie
Poll EuroFleet Consult: 40% wagenparkbeheerders heeft vergroeningsstrategie nog niet uitgerold © EuroFleet
Uit een poll van EuroFleet Consult bij een groep van 70 professionele wagenparkbeheerders blijkt dat ruim 40% van hen nog geen definitieve beslissing heeft genomen over zijn vergroeningsstrategie. Dat zoiets nochtans dringend is bewijst de nakende datum van 01/07/2023 die een fundamentele wijziging in de bedrijfswagenfiscaliteit markeert. Het ontbreekt veel fleet owners blijkbaar aan de nodige info. Eurofleet Consult komt echter aan die behoefte tegemoet.Ter gelegenheid van het Link2Fleet Experience EVent van 14 juni, waar Ward Martens en Daniel Debrouwer van EuroFleet Consult een keynote speech verzorgden werd een enquête afgenomen bij 70 wagenparkbeheerders waarbij werd gepeild naar de manier waarop ze omgaan met de lange leveringstermijnen, hoever ze staan met de vergroeningsstrategie van hun wagenpark en welke andere mobiliteitsoplossingen ze vandaag nog voorzien naast de bedrijfswagen.

Lange leveringstermijnen opvangen door vroeger bestellen 

De problematiek van de lange leveringstermijnen speelt fleet owners duidelijk parten. Op de vraag hoe ze daarmee omgaan liet 70,5% van de deelnemers weten dat ze de nieuwe auto’s voor hun medewerkers nu vroeger bestellen dan voorheen, om de impact van de vertraagde leveringen op te vangen. 

51% van de deelnemers opteerde (al dan niet naast het vervroegen van het bestelproces) ook voor het verlengen van lopende contracten, terwijl een kwart (25%) van de vlootbeheerders ook andere merken en modellen met een kortere leveringstermijn in hun car policy hebben opgenomen.  18% ging (eventueel naast de andere oplossingen) op zoek naar stock- of demowagens en een schamele 3% opteerde voor tweedehandsauto’s.

Andere oplossingen naast auto?

EuroFleet Consult vroeg ook welke andere mobiliteitsoplossingen de deelnemers aan de enquête voorzagen naast de bedrijfswagen. 41% voorziet (elektrische) fietsen voor het personeel en een net even groot percentage integreert ook het openbaar vervoer in de mogelijke vervoersmodi. Bij 11,5% kwamen ook deelauto’s en -steps in het aanbod voor.

Het mobiliteitsbudget, dat talloze alternatieven voor de auto bundelt, werd al bij 26% van de deelnemers in de mobiliteitspolitiek geïntegreerd. Opvallend is vooral dat een kwart (25%) van de ondervraagden momenteel nog geen alternatieven voorziet voor de bedrijfswagen.

Meer dan 40% van wagenparkbeheerders heeft car policy nog niet aangepast

Het meest opmerkelijke resultaat kwam op de vraag “Hoe ver staat u met de vergroeningsstrategie van uw wagenpark?” 

Dat 21% liet weten dat de implementatie van de vergroening in de car policy is afgesloten en dat 34% de aangepaste voertuigen reeds heeft besteld is goed nieuws en logisch gezien de beperkte tijd tot de wijziging van de fiscaliteit van bedrijfswagens. 

Verrassend genoeg bleek echter dat 5% aangaf er nog helemaal niet mee bezig te zijn, dat 26% liet weten dat de directie er momenteel mee bezig is maar dat er nog niets is geïmplementeerd en dat 13% intussen wel de leveranciers (leasingmaatschappijen…) had gecontacteerd in verband met de uitrol, maar dat de aanpassing van de vlootpolitiek er nog niet doorgevoerd was. 

In totaal geeft dus meer dan 40% van de ondervraagden aan nog geen vergroeningsstrategie te hebben uitgerold, terwijl het toch hoog tijd is om daar werk van te maken, gezien de datum waarop de autofiscaliteit fundamenteel wordt aangepast nog maar exact één jaar van ons verwijderd is.

Nood aan informatie

Uit het resultaat van de bevraging blijkt een duidelijke nood om bedrijven te informeren over wat er op het spel staat bij de hervorming van de autofiscaliteit. Die nood doet zich trouwens niet alleen voor bij wagenparkbeheerders en hun directies maar ook bij alle andere stakeholders binnen de bedrijfswagensector (autoverkopers, invoerders,…) omdat ook hun rol sterk verandert en meer dan ooit gebaseerd zal moeten zijn op het geven van correct advies. Daarvoor moet hun argumentatie dus veel ruimer worden.

Voor meer informatie kan u EuroFleet Consult volgen op LinkedIn.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy